Chcete niečo reklamovať?

Každému bežnému spotrebiteľovi sa iste stalo, že musel niečo reklamovať, alebo chcel tovar vrátiť, či vymeniť. Čo v takomto prípade, ako postupovať, ak si zakúpite tovar v internetovej predajni? Ponúkneme Vám pár rad ako tovar reklamovať.

Kupujúci si má byť  v prvom rade vedomí, že  odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že bol riadne  informovaný o obchodných podmienkach  a spôsobe  reklamácie tovaru, vrátane údajov o tom, ako a  kde je  možno  si reklamáciu uplatniť a zároveň s nimi súhlasí.

Pár rad ako na to :

  • Reklamáciu je potrebné podať predávajúcemu   bezodkladne v záručnej dobe  podľa platného reklamačného poriadku uvedeného  na internetovej stránke .
  • V prípade zistenia poškodeného tovaru spotrebiteľ nemá ďalej vec montovať, používať.
  • Reklamovať môže tovar aj  bez originálneho obalu.
  • Podmienkou na uplatnenie reklamácie je potrebný predložený doklad o kúpe tovaru alebo záručný list.
  • Presne opísať , uviesť  chybu, ktorú reklamuje, uviesť spôsob, akým chce reklamáciu riešiť.
  • Predajca určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní a  v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní.
  • Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie opraveného výrobku, výmenou dielu, ponúknutím finančnej kompenzácie, odstúpením od zmluvy, zdôvodneným zamietnutím reklamácie.

Zákazníkovi, ktorý si uplatnil reklamáciu  do 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže zamietnuť len na základe odborného posúdenia, bez ohľadu  na výsledok  všetky náklady znáša predávajúci.Odborným posúdením je vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou, akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby poverenej výrobcom na vykonávanie  záručných opráv.

Ak si zákazník  reklamáciu uplatnil po 12 mesiacoch  od kúpy a predávajúci reklamáciu zamietol,osoba, ktorá ju vybavila, je povinná  v doklade o vybavení  reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ  zaslať výrobok na odborné posúdenie.V prípade, že odborný výsledok  bude vydaný v prospech zákazníka -spotrebiteľa, môže  si reklamáciu uplatniť znova.Takúto znova uplatnenú reklamáciu nie je možné zamietnuť . Všetke náklady vynaložené  s reklamáciou znáša predávajúci, ktorý je povinný  uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie.

Predávajúci je povinný  pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie – elektronickou poštou, predávajúci je povinný  potvrdenie o uplatení reklamácie doručiť ihneď, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.Písomný doklad o vybavení reklamácie je povinný predávajúci vydať najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Zákazníci si niekedy mýlia význam slova reklamácia a vrátenie tovaru. Sú to dve odlišné riešenia, ktoré je potrebné od prvej chvíle rozlišovať.Vrátením tovaru sa rozumie  možnosť tovaru vrátiť z určitých dôvodov, kvôli čomu tovar nevyhovuje, či je to napr. materiálové, farebné prevedenie, ako aj bez udania dôvodu  a to do  14 dní  od prevzatia  tovaru, čím  Vám peniaze budú vrátené. Preto  si treba  poriadne zvážiť, ktorú možnosť si zvolíte, v prípade, ak nieste spokojný s tým, čo ste si vybrali a dostali.

Reklamácia je súčasťou obchodu, aj keď viacerí ju vnímajú ako nepríjemnosť, ktorá im pokazila celkový dojem z nakupovania.To  nemusí však znamenať  „koniec sveta”aj keď niektorí spotrebitelia to takto vnímajú a s takýmto   postojom  začnú riešiť reklamáciu, čím  sa celá nepríjemnosť ešte viac  môže  zhoršiť. Preto by bolo lepšie to brať viac športovo, veď keď nejde o život, nejde o nič.

 

 

 

 

 

Tento obsah bol zaradený v Všeobecné. Zálohujte si trvalý odkaz.

Jedna odpoveď na Chcete niečo reklamovať?

  1. Spätné upozornenie: Test magazín hodnotiaci eshopy s nábytkom - Zaveska

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *