Trieda – typy ako plánovať nábytok v priestoroch školy.

školaPonúkame Vám odborný štúdiu ako plánovať umiestnenie kancelárskeho nábytku, aby bol Váš profesný život lepší, rýchlejších a v podstate aj múdrejší.

Triedy a učebne.

Jedna z najdôležitejších a najväčších úloh povinnosti učiteľa je vštepiť žiakom záujem o štúdium a s tým spojené čítanie. S príchodom internetu, káblovej televízie je čím ďalej náročnejšie priviesť deti k tomu, aby si sadli a čítali knihy.

Je preto dôležité umiestniť knihy na dosah ruky. Čím viac budú mať okolo seba knihy, tým väčšia je pravdepodobnosť, že si ju vyberú a prečítajú. Skúste umiestniť knižnicu aj v triede a zaplniť ju knihami príslušného veku a úrovne žiakov. Niekedy obyčajný akt zakúpenia a založenia malej knižnice v školskej triede si určite získa prvých záujemcov o čítanie. Keď žiak neustále vidí knihy, ktoré ste pre nich priniesli a môže si z nich vyberať, získa väčšiu motiváciu pre čítanie klasických kníh. Knižnice sa dodávajú v mnohých prevedeniach, v rôznych výškach a šírkach, farebných a povrchových úpravách, aby nie len slúžili, ale aj doplnili, resp. určili štýl a charakter triedy.

Špecifikácia pre ľavákov a pravákov.

Štatistiky dokazujú, že väčšina študentov je pravákov. Nemožno prehliadnuť ani menšinu ľavákov. Od študentov sa v súčasnej dobe vyžaduje veľa, preto je potrebné zabezpečiť správne zariadenie triedy, v ktorej žiak trávi pomerne veľa hodín z pracovného dňa. Ďalšie skutočnosťou je, že sa študent môže cítiť akoby na ňom nezáležalo, alebo sa s ním zaobchádza nespravodlivo. Žiaci majú pocit, že sú na vedľajšej koľaji, pretože nie sú súčasťou väčšiny. Tento pocit je častejší u mladších detí, čo môže mať negatívny vplyv na ich vývoj.

Teda ak vedenie školy zariaďuje a zabezpečuje zariadenie pre vyučovanie, mali by sa uistiť, že aj ľaváci majú dostatok miesta na prácu a pomôcky presne tak ako ich ostatní spolužiaci praváci.

Stôl pre učiteľa.

Učiteľský stôl je jednou z najdôležitejších súčastí školského nábytku. Stôl musí byť taký, na ktorom môže učiteľ opravovať písomky, dokumenty a školské práce a tiež robiť inú prácu, ako písať prípravy a hodnotenia a omnoho viac. Učitelia si zvyknú dekorovať svoj stôl s fotografiami svojej rodiny, alebo aktivít študentov a pod. Je to miesto, ktoré môže slúžiť v čase prestávky ako miesto oddychu a zamyslenia. Preto to má byť stôl s dostatkom zásuviek pre ukladanie a doska stola dosť veľká, aby bola vhodným pracovným priestorom. Čím menej času učiteľ venuje organizácii materiálov na stole, tým viac času mu ostane na organizovanie aktivít študentov. Zásuvky by mali byť zamykateľné. Dbajme na to, aby v triedach bolo čím menej poličiek a závesných skriniek, aby sa predišlo, hlavne u malých detí, nevylučujúc tým starších, k zraneniam.

Stoly pre počítačové triedy.

Počítačové triedy sú už súčasťou školských osnov. Študentský počítačový stôl by mal vyhovovať tak pre študenta ako aj pre samotný počítač. Zabezpečte preto stoly z výsuvnou doskou pre klávesnicu. Skriňa počítača, ak je to vertikálny PC má byť v priestore mimo pracovnej dosky, najlepšie v priečinku, ktorý je vyrobený na tento účel. Tieto priečinky nemajú byť uzavreté, aby sa zaručilo dostatočné vetranie PC. V úrovni pohľadu študenta nemajú byť zariadenia ako scener, tlačiareň a pod, úplne postačuje monitor a nevyhnutný priestor na zošit a písacie potreby, ostatné mimo pracovného priestoru. Jednak to umožní nerušene pracovať, zároveň sa predíde možnému poškodeniu, alebo neodbornému zásahu.

Tento obsah bol zaradený v Tipy a triky. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *